English
Programok leírása
Egyéni és csoportos programok | Menedzsment programok

Outplacement - gondoskodó elbocsájtás

Mire jó az outplacenet?

Az outplacement a létszámleépítés humánus módszere. E humánpolitikai szolgáltatás révén a cég segítséget nyújt a munkavállalónak, hogy jó eséllyel induljon újra a munkaerő-piaci versenyben. A munkáltató imázsa, hitelessége nem csorbul, és további járulékos előnyöket élvez.

Miért előnyös az outplacement a cégnek?

Minden cég számára nehéz döntés a leépítés: nehéz a vezető számára, akinek közölnie kell a rossz hírt az elbocsátottal, növekszik a fluktuáció, romlik a munkahelyi légkör, nyugtalankodnak a bennmaradó alkalmazottak; a cég és a vezetés veszít pozitív megítéléséből, munkaügyi perekre kerül sor.

Az outplacement célja, hogy

 • minimálisra csökkentse az elbocsátás költségeit
 • minimálisra csökkentse morális hatását a bennmaradó közösségre
 • megerősítse a szociális felelősséggel bíró vállalatpolitikáról kialakult képet
 • segítsen a döntéshozatalban és az elbocsátási folyamat bevezetésében, harmonikus levezetésében
 • pozitívan befolyásolja a vállalatnál maradt alkalmazottak teljesítményét és motivációját
 • azt az üzenetet közvetítse a bennmaradóknak, hogy ha jól dolgoznak, és a vállalat a jövőben leépítésre kényszerül, számíthatnak ők is a segítségre
 • fenntartsa a bizalmat, az összetartást
 • megakadályozza a kulcsemberek elvándorlását

Miért előnyös az outplacement elbocsájtott munkatárs számára?

A munkavállalót a felmondás minden esetben mélyen és fájdalmasan érinti, függetlenül attól, milyen okokból következett be:

 • szervezeti változtatások/átszervezések;
 • nem megfelelő teljesítmények, pl. túlzott vagy kevés követelmény, csökkenő teljesítmény, függőségi problémák stb.;
 • nem kielégítő magatartás (pl. lojalitás hiánya);
 • konfliktushelyzetek, zavar a bizalmi viszonyban;
 • bővülő követelményrendszer (pl. új szakképzettség);
 • vezetési hibák, stb.

Segíti a munkát keresőt:

 • feldolgozni az elbocsátás pszichés következményeit
 • helyreállítani megrendült önbizalmát
 • reálisan felmérni és látni erősségeit, gyengéit
 • növelni rugalmasságát, mobilitását
 • meghatározni új célokat
 • ébren tartani az álláskeresési aktivitását
 • kidolgozni az álláskeresési-és marketingstratégiáját
 • önéletrajzot és kísérőlevelet írni
 • felkészülni az interjúra
 • megtanulni a hatékony kapcsolatépítést (networking)

Az outplacement konkrét lebonyolítása természetesen mindig folyamatkövető és egyénileg különböző, melynek eredményeképp az álláskeresők fejlődnek és munkájukkal szemben új beállítottságot, szakmai célokat szereznek. Ez a tanácsadás nem állásközvetítés: az állást a munkatárs keresi és találja meg, csak segítséggel.

A folyamat leírása

A munkaadó felkészítése

A Positive Presence segít abban, hogy feloldja a HR, valamint a szakmai vezetés konfliktusát, mely abból a helyzetből adódik, hogy egyszerre kellene képviselniük a cég és az elbocsátásra váró munkatárs/ak érdekeit. Feladatunk racionálisan és emocionálisan is kézben tartani a konfliktusokkal terhelt helyzetet és megőrizni az érdekek egyensúlyát. Mindezek figyelembevételével felkészítjük a felmondást közlőt a kellemetlen beszélgetésre, a lehetséges reakciókra és azok kezelésére.

Az elbocsátott felkészítése

Az outplacement tanácsadó lehetőleg a rossz hír közlését követően - azonnal - felveszi a kapcsolatot a munkatárssal és tájékoztatja az outplacement program lényegéről, előnyeiről majd megállapodnak a program időzítésében.

Tanácsadás

Az első szakaszban a tanácsadó segít a felmondással járó megrázkódtatás leküzdésében. A felmondást a dolgozó akkor sem tudja érzelmileg elfogadni, megérteni, ha ismeri annak okait, esetleg korábban sejtette is a bekövetkezett szomorú eseményt. Célunk elfogadtatni vele a helyzetét, és újraépíteni pozitív önértékelő képességét. Kezdetben a feladat az addigi szakmai pályafutás és a megszerzett végzettségek, ismertetek számbavétele.

A következő lépésben újra kell fogalmazni a szakmai célokat és a személyes célkitűzéseket, új perspektívákat kell kidolgozni. Tesztek, kérdőívek, erősség-gyengeség profilok stb. segítségével határozzuk meg az érdeklődési területeket, az ismert és a rejtett kompetenciákat. Olykor szükséges növelni az állást kereső mobilitását, rugalmasságát, aktivitását és új távlatokat kell kidolgozni számára. Esetleg a foglalkozás vagy a szakágazat megváltoztatására is gondolni lehet, ideértve a földrajzi mobilitást is.

A tanácsadó segítségével olyan fontos kérdésekre keresi a jelölt a választ, melyek azután megszabják az álláskeresés módját, eszközeit, irányát:

 • Életprogram: hol tartok ma?
 • A válság, mint esély: hogyan jutok előre? A válság esélyeinek kihasználása - a veszélyek leküzdése.
 • Szakmai életrajzom: a sikerek elemzése, személyes sikerelképzelés. Mi az, ami lehetnék, és lenni szeretnék?
 • Szakmai és személyes erősségeim összegyűjtése és dokumentálása, helyzetelemzés.
 • Sikerek elemzése: mely stratégiák bizonyultak sikeresnek a korábbi álláskeresés során? Mi volt a siker oka? Hogyan erősíthetem ezt?
 • Munka - család - társ - szabadidő - érdeklődés: mit jelent a munka nekem?
 • Mi foglalkoztat már régóta? Melyik elképzelések kecsegtetnek a legtöbb eséllyel? Víziók!
 • Személyes eszményképem: milyen értékek és célok vezérelnek?
 • Vágyak: hogyan szeretném alakítani szakmai és személyes jövőmet? Az új állásommal szembeni célkitűzések.

A harmadik szakaszban a jelölt eldönti milyen munkakörbe/szektorba szeretne elhelyezkedni, ennek ismeretében elkészülnek a pályázati anyagok - önéletrajz, kísérő levél, bizonyítványok, referenciák stb.

Megkezdődik az állás-marketing:

 • Álláshirdetések
 • Adatbázisok
 • Megcélzott céglisták
 • Személyügyi tanácsadó cégek
 • Szakmai, baráti kapcsolatok segítségével

Ez alatt az idő alatt a tanácsadó felkészíti a jelöltet az állásinterjúkra, telefonos keresésre, írásos anyagok elkészítésére (szóbeli és írott kommunikáció) különös tekintettel a "networking"-re, a személyes kapcsolati háló hatékony működtetésére.

Az álláskeresés ideje alatt a tanácsadó folyamatosan kapcsolatban marad a jelölttel, rendszeresen találkozik vele, és figyelemmel kíséri a folyamatot. A támogatás mértékét illetően a Positive Presence mindig messzemenően figyelembe veszi a jelölt igényeit, ehhez igazítja a kapcsolattartás jellegét. Egyesek szorosabb követést igényelnek, mások inkább az önállóság hívei.

A pályázati kampány többnyire nem vezet azonnal új álláshoz. Kitartásra, megújuló erőfeszítésre van szükség. A tanácsadó segít a csalódások leküzdésében, a stratégiák finomításában és javításában, a lankadó aktivitás megerősítésében.

A program időtartama

A fent leírt folyamat eltérő hosszúságú lehet, függ a munkavállaló egyéniségétől, korától, végzettségétől, szakmai felkészültségétől, a megcélzott szektortól és rengeteg egyéb tényezőtől. A tanácsadás javasolt hossza 3-6 hónap. Ez alatt az idő alatt a jelöltek jelentős része talál munkát. Egyes felső vezetőknél ez esetleg egy évig is eltart.

A kapcsolattartás módja

Egyéni felsővezetői program esetén a Positive Presence helyiséget, telefon- és komputer-hozzáférést biztosít a jelöltnek, aki a tanácsadót telefonon igény szerint bármikor megkeresheti. Kettejük találkozási ritmusát a program diktálja: kezdetben hetente akár többször is létrejöhet, mindaddig, amíg a jelölt kellő önbizalomra és álláskeresési rutinra nem tesz szert. Az állásmarketing időszakában a jelölt nagyobb önállósággal végzi a munkát, de a találkozók továbbra is rendszeresek. (Gyakoriságuk a megrendelővel történő megállapodás függvénye is lehet.)

Csoportos outplacement

Vállalati átszervezések, felvásárlások során javasolt a csoportos outplacement. Olyan esetekben ajánlott ez a megoldás, amikor egyszerre több, hasonló munkakörben vagy hasonló végzettséggel rendelkező kollegától kell megválnia a cégnek. Ekkor a Positive Presence un. Job Centert hoz létre, ahol egyszerre több, a programban részt vevő munkatárs folytathat álláskeresést. A Positive Presence ez esetben csoportos felkészítést tart hasonló módon az egyéni programban leírt tanácsadási folyamathoz: csoportos tréning keretében végezzük a történtek feldolgozását, ismertetjük az álláskeresési módokat, felkészítjük őket az önéletrajzok és pályázati anyagok elkészítésére, valamint az állásinterjúra.

A megrendelő igényei szerint döntünk a program hosszáról és arról mennyi ideig látogathatják a munkatársak a Job Center irodáit. Itt hasonlóan az egyéni programhoz telefon-, komputer-, nyomtató-, internethozzáférést biztosítunk. Tanácsadóink pedig, a jelöltek rendelkezésére állnak.

Az outplacement program eredménye

A lelki sérülések nélkül távozó munkatárs elviszi a cég jó hírnevét messzire, a bennmaradók munkaintenzitása nem csökken, az elbocsátást levezénylő vezetők lelki nyugalma megőrizhető, a cég az átszervezést a lehető legkisebb áldozatok árán tudja végrehajtani.

Az outplacement győztes-győztes beállítottsága tehát egy gazdaságilag és szociálisan is előnyös alternatíva a korábbi hagyományos elbocsátási módszerekhez képest, mely a leépítést egy mindkét fél számára előnyös megoldásban egyesíti.Easyweb